პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 28.11.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 29.11.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 30.11.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 01.12.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 02.12.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 03.12.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

პრეპარატით დამუშავების დღის განრიგი 04.12.2023

განრიგი ჯერ არ არის დამტკიცებული.

დაგეგმილი ღონისძიებები

ყველა ღონისძიება

მანქანების GPS კოორდინატების რუკა